Zdravý životní styl

aneb celistvý a epigenetický životní přístup

strava jako základ fyzického zdraví

byliny, stromy, horstva, vodní toky - energie přírody

barvy, kovy, minerály

lokalita a její genius loci, geomantie

vnější a vnitřní vlivy působící na člověka

obrana a ochrana

myšlení a emoce, meditace

kalokagathia (rovnováha těla a ducha)