Výhledy

Horoskop sestavený na přesné datum, čas a místo zrození představuje mapu latentních dispozic a potencialit, které se v časové linearitě symbolicky a kontextově naplňují, tedy osudovou životní cestu (časovou mapu života).

Aktivace a deaktivace dispozic, které jsou dány softwarem získaným při zrození, se děje během života, jejich uskutečnění a naplnění (ať už je jejich povaha jakákoli) má svou fázi iniciační, progresivní a terminální, tedy počátek, průběh, výsledek. Dispozice se zároveň naplňují v širším kontextu a konkrétně realizují tak, aby dostály povaze svého archetypu. Konkrétní projev je dán vyspělostí a vyzrálostí zrozence, sociálním prostředím, v němž žije, a celkovým kontextem.

Z výhledů, které sestavím klientovi na základě jeho horoskopu zrození pro konkrétní časový úsek, vyplyne, čemu je žádoucí v danou dobu věnovat energii, na co si dávat pozor, a to v nejrůznějších oblastech života. Na základě stavu tady a teď dám doporučení šitá přesně na míru.

Výhledy ozřejmí povahu životních kroků, mnohdy neopakovatelných. Klient je uvidí v širších souvislostech, včetně skrytých vlivů, o kterých nemá tušení, ale které se časem projeví. Zastávám názor, že s dostatkem informací se snáz a fundovaněji rozhoduje, což v případě rozhodnutí životních platí dvojnásob.