Strava

O důležitosti stravy k udržení harmonie a zdraví a jejímu významu při léčbě nemocí, dle jejich energetické a živlové povahy, věděli již ve starověku. V 5. st. př. Kr. Hippokratés z Kósu, otec medicíny, ve 2. st. po Kr. římský lékař, filozof a logik Galénos a v době raného novověku v 1. pol. 16. st. nejslavnější spagyrik od dob Atlantidy, alchymista, astrolog a lékař Theophrastus Bombastus von Hohenheim zvaný Paracelsus. Ten jako poslední funkčně propojil hermetické nauky, principy makro- a mikrokosmu do celistvého pohledu na člověka a vše živé.