O mně

Pár slov o mně

Vystudoval jsem historii a francouzskou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem 10 let profesně působil a rozvíjel své odborné znalosti. Současně jsem se věnoval duchovním naukám, společensko-vědním disciplínám a astrologii. Nabyté znalosti a dovednosti jsem se posléze rozhodl začít předávat dál. Od roku 2012 pracuji coby lektor a poradce „na volné noze“. Mezi mé klienty patří význačné osobnosti našeho společenského života (umělci, novináři, podnikatelé, specialisté a vědci). Své poradenství stavím a stále rozvíjím na alternativních metodách a naukách, které v pradávných dobách společenské elity hojně využívaly a které postupně upadaly v zapomnění. Pracuji specifickou diagnostickou metodou, jejímž cílem je, aby mí klienti co nejkomplexněji poznali sebe sami.

Jiné vzdělání:

2000 - 2004 Dispoziční prognostika a neokybernetika (Noetis)

2013 - 2017 Univerzita Nové doby (Mandala)

V rámci práce s klienty pracuji s osobní diagnostikou, pořádám tréninky a semináře zaměřené na využití osobního potenciálu a manažerských dovedností, stejně tak i individuální koučinky s cílem najít řešení rozmanitých problémů. Poskytuji konzultace v oblasti životního stylu, seberozvoje, sebeuplatnění a sebepřekročení.

MOTTO: Buď tím, kým můžeš být jen ty, a nikým jiným!

Na svět přicházíme s naprosto originálními a jedinečnými dispozicemi. Cílem každého člověka by mělo být tyto dispozice rozvíjet ve všech oblastech tak, aby byly ku prospěchu jak jemu samotnému, tak širšímu celku, jehož tvoří součást, a v konečné fázi i celého univerza. Jen ten, kdo je sám sebou, je na svém místě, může ve vědomém souručenství s dalšími bytostmi přispívat k blahu lidstva a k povznesení naší země i planety.