Metody

práce s archetypy ve své celistvosti

alternativní diagnostické metody

astrologie

hermetické a ezoterické nauky

metabolické testy

meditační techniky

nazírací a typologizační techniky

techniky vedoucí k tvorbě reality