Ezoterické nauky

Klasifikace ezoterických disciplín
(soubor nauk odkrývajících skrytou skutečnost)

1. skupina
nejblíže vědě, učebnice, stačí „přepnout v mozku“ na jinou výkladovou rovinu, metajazyk, všesměrná a mnohovrstevná četba symboliky
mapy dispozic, daností a jejich naplňování v časové linearitě

•    astrologie , geomantie , gnozeologie , hermeneutika , numerologie, teurgie
•    hermetické nauky, kabala, runy, taroty (jako systém)

2. skupina
diagnostiky, které zjišťují aktuální stav; mění se během života v závislosti na prožitcích, silných dlouhodobě prožívaných emocí, nemocech, událostech, osudových zvratech aj. a odrážejí celistvý průmět tady a teď

•    irisdiagnostika, čínská diagnostika, diagnostika podle jazyka, nehtů, zubů, ucha, pulzu
•    grafologie, chiromantie

3. skupina
terapie; léčivé účinky prostředků 3D světa (hudební nástroje - zvuky, obrazy, materiály, kameny, rostliny, výtažky z pupenů, předměty, zvířata, vůně, ….) ale s dopadem na nehmotné struktury a tvorbu reality, k léčbě, terapii, harmonizaci těla i duše, nalezení rovnováhy energií

•    aroma-, arte-, canis-, fyto-, gemmo-, hipo-, lito-, muzikoterapie
•    homeopatie, akupunktura
•    spagyrie , alchymie , magie
•    posvátná geometrie, Feng Shui

4. skupina
ezoterik (magik) používá „sebe“ a pomůcku a pomocí metajazyka vykládá, věští

•    výklad z karet (taroty), věštění z run, křišťálová koule, kávová sedlina, jasnovidectví
•    dispoziční prognostika a neokybernetika, práce s virgulí, s kyvadlem

5. skupina
metoda, činnost skrze vlastní tvorbu, růst, ponoření se do sebe, napojení se, vždy s dalšími bytostmi různých světů, často pod vedením zkušenějšího člověka z 3D a s dopadem na změnu reality, tvorbu reality, někdy léčebný efekt…

automatická kresba, konstelace, šamanismus, jóga, meditace, regrese, hlubinná abreaktivní psychoterapie, holotropní dýchání, reiki, metoda RUŠ