IGNIS - Ohňový člověk

Oheň plápolá, hřeje, spaluje, transformuje. Každý si umí představit hořící polínko v krbu a teplo a žár, které se tak šíří do prostoru. Podobně tak i ohňoví lidé šíří kolem sebe hřejivost, optimismus, nadšení a radost. Tito lidé se umějí nadchnout rychle pro věc a zapálit stejně tak rychle jako zmíněné polínko. Rozhodují se většinou spontánně bez delšího přemýšlení.

Oheň je život, je to deroucí se průrazná síla, princip vitality a ti, kteří touto energií disponují, jsou průbojní, ctižádostiví a podnikaví, intenzivně akční a vitální. Svých cílů dosahují energií, silou, odvahou, sebejistotou a rozhodností. Často jsou velmi sebejistí a nechybí jim vášeň a nadšení a plné nasazení pro to, co dělají. Mají schopnost vyjadřovat a prosazovat své postoje, jsou kreativní. Dívají se zásadně vpřed do budoucna. Jsou schopni radostně a od srdce druhé podpořit v jejich snažení, dodat jim odvahu a optimismus a radostně s nadšením je motivovat. Bývají to výrazné individuality. Klíčové věty: „Vidím to pozitivně. To se povede, to se podaří, vyjde to.“

Na druhé straně oheň podněcuje k unáhlenosti, impulzívnosti, vznětlivosti, prchlivosti, agresivitě a zbrklosti. Člověk ve své spontaneitě dělá unáhlená rozhodnutí a činí nepromyšlené závěry. Ve stresu se lehce rozčílí, nepřipouští věcnou a racionální diskuzi, chová se panovačně až dominantně. Může klesnout i na úroveň nemachrovaného frajírka nebo příliš egoistického suveréna. Ve svých názorech je někdy značně idealistický. Negativně se oheň také projevuje zesměšňováním druhého a bavením se na jeho úkor.

S ohněm je spojena letora cholerická a projevy extrovertní. Zastupuje energii mužskou.