AQUA - Vodní člověk

Voda je tekutá a vlnovitě se šíří, vše prostupuje, je všeobjímající, bezbřehá, neohraničená, nezná limity a hranice a je životodárná. Voda absorbuje a přijímá. Podobně i vodní lidé jsou přizpůsobiví, proměnliví, adaptabilní a směřují ke splynutí s Veškerenstvem a kosmem, jsou to lidé velmi emocionální s hlubokým vhledem do nitra věcí a s intenzívním prožíváním.

Prostřednictvím lidí, u nichž dominuje živel vody, se setkáváme se světem citů, pocitů a niternosti, světem fantazie a pohádky. Světem nehmotné neměřitelné zkušenosti, přesto ale existující, jsoucí a v každodennosti se svou energií projevující. Voda představuje citovost, emoce a subjektivitu. Proto mají vodní lidé schopnost souznění a empatie a rozhodují se více na základě srdce a emocí, které je ovlivňují, než rozumu, jsou ohleduplní a své názory si utvářejí spíše na základě subjektivních pocitů než faktů. Mají výbornou paměť, zejména emoční, a schopnost pronikat k podstatě věcí a do těch nejtajnějších komnat bytí, schopnost odkrýt i to nejskrytější. Disponují kosmickými, duchovními a léčitelskými schopnostmi. Mají smysl pro přirozený plynulý běh věcí a jsou velice univerzální.

Lidé s převahou vody jsou ale také často velmi poddajní, tvární, ovlivnitelní, zranitelní, náladoví a jejich neřestí je pasivita a lenost, pohodlnost a zahálčivost. Mnohdy se utápí v problémech, citech, unikají z reality do svého světa, dlouhodobě neřeší problémy a ulpívají na minulosti. Životem proplouvají pasivně a jsou přecitlivělí. I ty nejmenší životní zvraty a otřesy se jich silně dotýkají.

S vodou je spojena letora flegmatická a projevy introvertní. Zastupuje energii ženskou.