AER - Vzdušný člověk

Vzduch je plyn, teče a pohybuje se prostorem. Je elastický a tvárný, ohebný, rychlý i pomalý. Příjemně osvěžuje. Mnohdy jako by nebyl, i přestože je. Analogicky s touto charakteristikou se vzdušní lidé vyznačují velkou pohyblivostí a neskutečnou přizpůsobivostí na jakékoli vnější podmínky.

Lidé, u kterých dominuje vzdušný živel, jsou výřeční a komunikativní a vše potřebují sdílet s okolím. Jsou velmi zvídaví, zajímají se o vše možné, neustále sbírají informace všeho druhu z jakýchkoli zdrojů. Myšlenky a hodnoty formulují intelektuálním způsobem. Jsou pro ně velmi důležité vztahy s ostatními lidmi a okolím, proto jsou hodně družní a velmi přátelští. Jejich typickou vlastností je přizpůsobivost a nekonfliktnost. Ze vzniklých problematických a svízelných situací se dokážou bravurně vymluvit. Jsou to mistři slova. Jejich výraznou stránkou jsou živější duševní schopnosti a stálý zájem o kdeco, veselost a nepřipouštění si problémů a strastí. Vzduch má schopnost právě tyto rozfoukávat.

Protože často střídají předmět svých zájmů, objekt zkoumání, mají sklon být povrchní a nepříliš hlubocí. Dlouho nevydrží u jedné činnosti, přelétají od jedné k druhé a nedokážou se dlouho soustředit a koncentrovat na jednu činnost. Nejdou do hloubky a nejsou systematičtí. Ve svých projevech jsou často nevýrazní, přelétaví, mnohdy „kam vítr tam plášť“ a v komunikaci mohou sklouzávat k nižším projevům jako klevetnictví a šíření bulvárních zpráv a informací typu „jedna paní povídala“. Ve stresu překotně mluví, mnohdy páté přes deváté. Ve svých názorech a postojích nejsou důslední a vytrvalí, často je mění. Nezřídka jsou nespolehliví a v nápadech pro jejich nereálnost nepraktičtí.

Se vzduchem je spojena letora sangvinistická a projevy extrovertní. Zastupuje energii mužskou.