Články

Čtyři živly

Již od antiky se v kulturním prostředí, které nás formuje, pracuje se čtyřmi živly neboli elementy, které do povědomí lidského myšlení zavedl
v 5. století př. n. l. řecký filozof Empedoklés z Akragantu.

celý článek

AQUA

Voda je tekutá a vlnovitě se šíří, vše prostupuje, je všeobjímající, bezbřehá, neohraničená, nezná limity a hranice a je životodárná. Voda absorbuje a přijímá. Podobně i vodní lidé jsou přizpůsobiví, proměnliví, adaptabilní a směřují ke splynutí s Veškerenstvem a kosmem

celý článek

TERRA

Země je hustá a pevná manifestace formy pohybu. Lidé, kteří disponují zemskou kvalitou, představují analogicky s ní pevnost a stabilitu. A to ve všech oblastech života a lidské činnosti, samozřejmě s klady i zápory

celý článek

IGNIS

Oheň plápolá, hřeje, spaluje, transformuje. Každý si umí představit hořící polínko v krbu a teplo a žár, které se tak šíří do prostoru. Podobně tak i ohňoví lidé šíří kolem sebe hřejivost, optimismus, nadšení a radost.

celý článek

AER

Vzduch je plyn, teče a pohybuje se prostorem. Je elastický a tvárný, ohebný, rychlý i pomalý. Příjemně osvěžuje. Mnohdy jako by nebyl, i přestože je.

celý článek

Jakou realitu vnímáme

Co je to vlastně realita, svět, který vnímáme? Odpovídá naše vnímání skutečnosti? Je to, co vidíme, skutečně takové, jaké to vidíme? Jíme to, o čem jsme přesvědčeni, že jíme a cítíme reálně to, co si myslíme, že to je?

celý článek