Celkové poznání sebe sama

Horoskop sestavený na přesné datum, čas a místo zrození představuje mapu latentních dispozic a potencialit, které se v časové linearitě symbolicky a kontextově naplňují, tedy osudovou životní cestu (časovou mapu života).

Zrozením přijímáme kategorii času, prostoru a hmoty a naprogramuje se do nás výbava odvislá od symbolického energeticko-vibračního rámce daného momentálním postavením nebeských těles v době přestřižení pupeční šňůry a prvního nádechu. Tím započne jedinečná životní role, osobní individuální úkol.

Poznat komplexně své dispozice ke všem oblastem života se ukazuje jako vynikající nástroj, jak efektivně a prospěšně plout životem, aby měl smysl, byl vědomý a vedl ke spokojenosti. Cílem je naučit se vědomě využívat silných stránek k rozvoji všech svých potencialit a být si zároveň vědom svých slabých stránek a pracovat na nich, neplýtvat energii tam, kde to není v souladu s mapou života, kde by se nedařilo. Jeden život ve fyzickém těle je celkem krátký na to, aby člověk v 50 letech zjistil, co mohl vědět ve 20 letech, a toto právě úspěšně rozvinout. 

osobnostním profilu z horoskopu zrození se klient dozví, jaké má vnitřní nastavení, jak se chová a působí navenek, jaké jsou jeho citové projevy. Jakou má vitalitu, zdravotní dispozice, osobnostní kvality z hlediska etiky a morálky, jak je schopen řešit problémy, jaký má postoj k sobě samému, jaký má vztah k majetku, k profesi, ke zdraví, k rodině, k volnočasovým aktivitám, sportu, cestování, k přátelům, partnerství, sexualitě, ke studiu, jakými talenty a potenciálem disponuje.